• Aplikace
  • Edukace
  • Nadační fond
  • Blog
  • Interaktivni mapa
Stáhnout XPASS

info@xpass.cz

Xpass s.r.o.

Vinohradská 29/93, Vinohrady,

120 00 Praha 2 vedená u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 366517

IČ: 170 96 740

Potřebuji poradit

Volat ihned - nonstop krizové linky:

Záchranná služba

155

Co dělat, když...

Znásilnění - nechci to hlásit policii

Bylo to znásilnění? Pokud jste dospěli až sem, pak pravděpodobně ano!

Co udělat:

Zůstaňte na bezpečném místě.

Zavolejte krizovou linku (116 006 nebo 116 111) poradí vám, co máte dělat. Kontaktujte důvěryhodnou osobu, které můžete vše svěřit, pomůže vám. Navštivte lékaře!

Buďte na bezpečném místě, nejlépe na veřejném. Pokud je to možné, vyhněte se dalšímu kontaktu s pachatelem o samotě.

Kontaktujte krizovou linku – telefonní čísla k okamžitému vytočení jsou úplně nahoře na této stránce! Pokuste se vyhledat důvěryhodnou osobu, které se můžete svěřit, tato osoba vás všude doprovodí!

Navštivte lékaře – na vyšetření jděte bez předchozího mytí či sprchování – ošetřit případné zranění, zabránit nechtěnému těhotenství, zajistit prevenci nebo léčbu pohlavně přenosných chorob. Včasným vyšetřením lze získat důkazní materiál pro případné trestní řízení!

Při strachu z otěhotnění vyhledejte lékárnu a poraďte se o účincích Postinoru (nouzová antikoncepce), který lze získat od 16 let bez předpisu na občanský průkaz.

Zvažte své rozhodnutí – kontaktujte nás na .Xpass.cz ! Ve spolupráci s Xfondem vám pomůžeme s financováním právní pomoci a pomoci psychologa!

Znásilnění - chci to hlásit policii

Bylo to znásilnění? Pokud jste dospěli až sem, pak pravděpodobně ano!

Co udělat:

Zůstaňte na bezpečném místě.

Zavolejte krizovou linku (116 006 nebo 116 111) poradí vám, co máte dělat. Kontaktujte důvěryhodnou osobu, které můžete vše svěřit, pomůže vám. Navštivte lékaře!

Buďte na bezpečném místě, nejlépe na veřejném. Pokud je to možné, vyhněte se dalšímu kontaktu s pachatelem o samotě.

Zavolejte policii, pokud se rozhodnete trestný čin oznámit – mohou vám zavolat i lékaře, pokud jste ho již nenavštívili sami. Pro policii je důležité zajištění stop, které mohou pachatele usvědčit – odložte sprchování až po oznámení a lékařském vyšetření!

Neperte svršky! V případě, že dojde ke znásilnění v místnosti, neperte lůžkoviny a místo činu neuklízejte. Uložte důkazy, i když můžete mít chuť je zničit. Důkazem může být veškeré oblečení, spodní a ložní prádlo i jiné věci, se kterými pachatel přišel do kontaktu. Tyto důkazy uložte, nejlépe odděleně, v igelitových pytlích a uschovejte na bezpečném místě!

Ve spolupráci s Xfondem vám pomůžeme s financováním právní pomoci a pomoci psychologa – www.Xpass.cz!

Znáte všechna svá práva?

www.policie.cz

www.persefona.cz

Znásilnění - strach z přenosu nemocí a otěhotnění

Co udělat:

I v případě, že jste rozhodnut/a nevyužít pomoci policie, je vhodné vyhledat lékařskou a gynekologickou pomoc. Navštivte svého lékaře nebo ambulanci v nejbližší nemocnici. Příslušný lékař Vás prohlédne, ošetří a informuje o výsledcích a dalších nutných krocích – jak zabránit nechtěnému těhotenství, zajistit prevenci nebo léčbu pohlavně přenosných chorob. Pro případ nechtěného těhotenství Vás bude informovat o „pohotovostní“ postkoitální antikoncepci, která spolehlivě působí do 72 po nechráněném styku. Včasným vyšetřením lze také získat důkazní materiál pro případ, že se později rozhodnete vše nahlásit na policii a bude zahájeno trestní řízení!

Domácí násilí

Co udělat: prvním krokem je připustit si, že se děje něco, co není v pořádku,dalším pak uvědomit si, že není vaše chyba, že k domácímu násilí dochází,nestyďte se vyhledat pomoc příbuzných a odborníků, uschovejte si všechny důkazy o fyzickém násilí (roztrhané oblečení, fotografie zranění atd.), u osoby, které důvěřujete, si uložte osobní dokumenty, doklady, peníze a náhradní oblečení i klíče.

Kde hledat pomoc: Pokud hrozí bezprostřední nebezpečí nebo jste napadeni, zavolejte policii přes linku 158. Pokud jste zraněni, vyhledejte lékařskou pomoc přes linku 155. Po útoku neuklízejte důkazy, ale přivolejte policii. Vyhledejte pomoc odborníků.

Důležité kontakty: BKB – nonstop linky 257 317 110 nebo 116 006 Linka bezpečí (pro děti) – nonstop 116 111
www.krizport.cz/rady/chytre-blondynky-radi/kriminalita-obecne#haraseni

Všechna centra pomoci najdete na těchto stránkách: www.poradna.fss.muni.cz/sit-kontaktu/linky-duvery-a-krizova-centra.

Je to rozcestník, kde si můžete zvolit, jaký typ pomoci potřebujete, případně vám na nonstop linkách poradí, kam se obrátit.

Sexuální obtěžování - co to je a co dělat

Sexuální obtěžování je nevhodné a nechtěné chování se sexuálním podtextem – konkrétně jde o sexuální návrhy, nabízení výhod za intimní sblížení či naopak vyhrožování v případě odmítnutí, různé formy psychického nátlaku (například odlišné zacházení na základě pohlaví, materiály zobrazující ženy či muže jako sexuální objekty, vystavování a šíření pornografických materiálů, ponižující poznámky). Patří sem i šikana a výhružné a nepřátelské jednání, urážlivé a neopětované verbální i neverbální chování (intimní dotyky, poplácání, hlazení) a fyzické napadení.

Podstatou sexuálního obtěžování je snaha získat, zvýšit nebo potvrdit si svoji převahu nad druhým člověkem. K sexuálnímu obtěžování dochází nejčastěji na pracovišti, ve škole, kdekoli v kolektivu – v zaměstnání i v rámci volnočasových aktivit a podobně. Takové chování je třeba hlásit!

Odborníci tvrdí, že když oběť sexuální obtěžování ignoruje, situace se nezmění, může se i zhoršit, proto:

Je to rozcestník, kde si můžete zvolit, jaký typ pomoci potřebujete, případně vám na nonstop linkách poradí, kam se obrátit.

Dětem mohou pomoci na situaci správně reagovat rodiče a učitelé. Můžete také zavolat bezplatně na Linku bezpečí, která funguje nepřetržitě na čísle 116 111. Vyhledejte pomoc odborníka (psycholog). Pokud došlo k trestnému činu, oznamte to na policii. Sexuální obtěžování může vyústit i ve znásilnění, které je trestným činem. Jsou případy znásilnění, kdy oběť pachatele zná, protože ke znásilnění dochází i mezi blízkými osobami. V jiných případech pak může znásilnění souviset s přepadením neznámým pachatelem.Kolega v práci mě sexuálně obtěžuje, co mám dělat?

Kyberšikana - co to je a co dělat

Kyberšikana je psychická šikana praktikovaná přes sociální sítě realizovaná v rámci služeb internetu nebo GSM sítí.

Nejčastější projevy kyberšikany:

  • ztrapňování, urážení, nadávání, pomlouvání v rámci sociálních sítí, blogů či jiných webových stránek, v diskuzích, chatech, e-mailech, SMS zprávách atd. v rámci sociálních sítí, blogů či jiných webových stránek, v diskuzích, chatech, e-mailech, SMS zprávách atd.,
  • zastrašování, vyhrožování a vydírání v rámci sociálních sítí, blogů či jiných webových stránek, v diskuzích, chatech, e-mailech, SMS zprávách,
  • zveřejňování ponižujících fotografií, videozáznamů či audiozáznamů na internetu, které mohou být buď autentické či uměle vytvořené (koláže atd.),
  • krádež identity obětí – vytváření falešných účtů, krádeže cizích účtů a manipulace s nimi s cílem dostat oběť do potíží,
  • obtěžování a pronásledování např. psaním zpráv, voláním nebo prozváněním, jež může přejít v kyberstalking či stalking,
  • vyloučení z online komunity jako forma šikany.

Co dělat:

Je to rozcestník, kde si můžete zvolit, jaký typ pomoci potřebujete, případně vám na nonstop linkách poradí, kam se obrátit.

Dětem mohou pomoci na situaci správně reagovat rodiče a učitelé. Můžete také zavolat bezplatně na Linku bezpečí, která funguje nepřetržitě na čísle 116 006.

www.e-bezpeci.cz/index.php/ke-stazeni/tiskoviny/bud-v-bezpeci/78-bud-v-bezpeci-kybersikana/file

Seznámení přes sociální sítě/aplikaci a první rande - jak se chovat

Sejít se s někým, koho jste nikdy předtím neviděli, může být nebezpečné. Odborníci na osobní ochranu radí být na prvním rande ,,lehce paranoidní”. Především je dobré si předem Pečlivě si prostudujte profil daného člověka i na sociálních sítích a všímejte si nesrovnalostí. Ideálně získejte další fotografie. Zfalšovat profilovou fotku je snadné, těžší už je podvrh fotografií z dovolené, prázdnin, fotek s rodinou apod. Dejte si pozor na prozrazování osobních a intimních údajů, včetně osobního e-mailu a telefonního čísla.

Je lepší si pro účely seznamování zřídit druhé telefonní číslo a e-mail, který ve své adrese nebude obsahovat vaše jméno. Nikam nespějte! V seznamování si držte tempo, které vám je příjemné, a v žádném případě nereagujte na výzvy týkající se finanční pomoci.

Rozhodně si na prvním rande dejte pozor na alkohol, protože „pod vlivem“ je těžší si druhého udržet od těla. Pokud se vás hned začne dotýkat, je dost možné, že si připravuje půdu a očekává sex. V takovém případě využijte aplikace Xpass – okamžitě tak druhému dáte najevo, co chcete a co ne! Pokud s tím druhý nebude souhlasit, dá tím najevo, že neakceptuje vaše přání a potřeby! Pak opravdu zvažte, jestli chcete pokračovat…Znásilnění v takovýchto případech bývají zřídka hlášena, protože se oběť většinou stydí a má pocit, že si za to může sama…

www.idnes.cz/onadnes/vztahy/znasilneni-prvni-schuzka.A140109_154627_vztahy-sex_jup

Drogy v pití - jak je lze prokázat

Ano, můžete si v lékárně zakoupit domácí test na přítomnost drog v moči. Drogový test – MET Instant-View – je imunochromatografický test na principu těhotenského testu pro kvalitativní stanovení drogových metabolitů v lidské moči. Cena testu je 60 – 70,- Kč.

Test je vhodný pro screeningové vyšetření moči na Extázi, Pervitin a jiné metamfetaminy.

Další možností detekce výše uvedených látek/drog je citlivý test ze slin – výsledek je znám již po 10 minutách. Metamfetamin může být detekován v ústních tekutinách po dobu až 72 hodin po požití. Cena testu je 120 -130,-Kč.

Oba testy lze volně zakoupit v lékárnách.

Důležité kontakty pro oběti sexuálního a domácího násilí:

ProFem

Centrum pro oběti domácího a sexuálního násilí – poradny Praha, Beroun, Příbram, Benešov.

Poskytuje právní poradenství, služby psychologa, terénní výjezdy za klientem, doprovod na jednání s úřady – policie, soudy, kontakty a zprostředkování návazných služeb, socioterapie.

📱

608 222 277

Po - Pá 9:00 - 15:00

📱

777 012 555

Út 17:00 - 19:00 / Čt 19:00 - 21:00

🌐

Webová poradna, chat

www.persefona.cz

Persefona

Centrum pro oběti sexuálního a domácího násilí, pomoc se zvládáním agrese – poradny/ kontaktní místa Brno, Slavkov u Brna, Židlochovice, Ivančice, Tišnov.

Poskytuje právní poradenství, služby psychologa, terénní výjezdy za klientem, doprovod na jednání s úřady – policie, soudy, kontakty a zprostředkování návazných služeb, socioterapie.

📱

545 245 996 / 737 834 345

Po - Pá 9:00 - 17:00

📱

777 012 555

Út 17:00 - 19:00 / Čt 19:00 - 21:00

🌐

Webová poradna, chat

www.profem.cz

Linka bezpečí

Poskytuje pomoc dětem, studentům a všem, kteří jednají v jejich zájmu. Linka bezpečí pomáhá s řešením náročných životních situací i každodenních starostí a problémů. Poskytuje krizovou intervenci a poradenství pro klienty z celé České republiky.

🌐

Webová poradna, chat

www.linkabezpeci.cz

Linka bezpečí

Centrum pomoci obětem kriminality a domácího násilí, celostátní síť poraden/ kontaktní místa po celé ČR, orientace na veškeré oběti trestných činů včetně znásilnění.

Poskytuje okamžitou pomoc, praktické rady a konkrétní informace – pomoc poskytují odborně způsobilí poradci, především právníci, psychologové a sociální pracovníci, věnují se obětem trestných činů, svědkům a pozůstalým po obětech.

🌐

Webová poradna, chat

www.bkb.cz

Dětské krizové centrum

Centrum se specializuje na pomoc týraným, zneužívaným zanedbávaným či jinak ohroženým dětem – poskytuje okamžitou pomoc, diagnostiku a terapii. Působnost centra je celorepubliková a je poskytována zdarma.

📱

🌐

Webová poradna, chat

www.rosacentrum.cz

ROSA centrum

Centrum pro ženy, poskytující komplexní pomoc ženám, obětem domácího násilí. Pomoc zahrnuje odborné poradenství, krizovou intervenci, sociálně terapeutické a sociálně právní poradenství, vytvoření bezpečnostního plánu a poskytování utajeného azylového ubytování pro ženy, které jsou ohrožené domácím násilím.

📱

241 480 511 / 777 664 672

Po - Pá 9:00 - 17:00

🌐

Webová poradna, chat

www.ditekrize.cz