• Aplikace
  • Edukace
  • Nadační fond
  • Kontakt
  • Interaktivni mapa

info@xpass.cz

Xpass s.r.o.

Vinohradská 29/93, Vinohrady,

120 00 Praha 2 vedená u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 366517

IČ: 170 96 740

NADAČNÍ FOND XPASS

Vnímáme soucit a vzájemnou pomoc jako symbol lidskosti a uvědomujeme si, jak je důležité projevit zájem a pochopení člověku, který se ocitl v těžké situaci.

 

Pomáháme s placením nákladů za odborné právní a psychologické služby osobám, které se staly oběťmi znásilnění nebo čelí křivému obvinění z takového činu. 

 

Podporujeme edukaci, prevenci a šíříme právní povědomí, podporujeme projekty s podobným zaměřením.

 

Vytváříme komunitu osob, pro které je souhlas důležitý a kteří jsou solidární mezi sebou navzájem.

Nadační fond logo

Klíčové aktivity Nadačního fondu XPASS jsou:

Pomoc obětem

Pomáháme s proplacením nákladů za odbornou  pomoc právníků, psychologů, zmocněnců apod

Vývoj moderních digitálních nástrojů

pro šíření prevence, rychlé a snadné vyhledání odborné pomoci a poradenství.

Edukace společnosti

Nadační fond XPASS nabízí školení, workshopy a besedy pro veřejnost i osoby, které při své práci přicházejí do styku s oběťmi sexualizovaného násilí (zmocněnci, právníci, policisté, státní zástupci, soudci).

Podpora krizových center pomoci

Nabízíme spolupráci a podporu specializovaným krizovým centrům a organizacím, které poskytují pomoc obětem sexuálně motivovaných trestných činů.

CHCI PODPOŘIT FOND

100 Kč

100 Kč

200 Kč

200 Kč

500 Kč

500 Kč

1 000 Kč

1 000 Kč

Pokud chcete podpořit NF XPASS a jeho cíle, můžete zaslat finanční prostředky také na jeho účet. Děkujeme!

Bankovní účet: TRINITY BANK: 50590440/2070

Podmínky poskytování pomoci Nadačního fondu XPASS

Nadační fond XPASS nabízí pomoc a podporu osobám, které se staly oběťmi znásilnění (sexu bez souhlasu) a které zároveň splňují jednu nebo více z těchto podmínek:

  1. Usilují o to, aby byl případ náležitě prošetřen orgány činnými v trestním řízení.
  2. Oznámily případ policii.
  3. Navštívily lékaře za účelem zajištění biologických stop.
  4. Potřebují pomoc spočívající v poskytnutí odborné služby a péče, jako např. právní zastoupení, pomoc důvěrníka/zmocněnce, pomoc psychologa apod.
  5. Byly v čase skutku  aktivními uživateli mobilní aplikace XPASS *

Pomoc Nadačního fondu XPASS spočívá v proplacení části nebo celku finančních nákladů za odborné právní nebo psychologické služby na základě předem schváleného rozpočtu pro daný případ. Každý případ bude posuzován individuálně a projde schvalovacím procesem v rámci Nadačního fondu XPASS.

Věříme vám. Nadační fond XPASS není tím, komu by se měla oběť svěřovat s detaily svého případu. S těmito je třeba svěřit se odborníkům, kteří jsou k tomu určeni (právníci, policie, psychologové, krizová centra), které je možné snadno vyhledat v interaktivní mapě XPASS.

Teprve tito odborníci nohou oslovit NF XPASS s žádostí o finanční příspěvek.

Kontakt pro zaslání žádosti: nadacni-fond@xpass.cz

* Aktivní uživatel: aplikace byla stažena, byl nastaven sos pin a kontaktní osoby, byly nastaveny preference (žádná až několik)