• Aplikace
  • Edukace
  • Nadační fond
  • Kontakt
  • Interaktivni mapa

info@xpass.cz

Xpass s.r.o.

Vinohradská 29/93, Vinohrady,

120 00 Praha 2 vedená u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 366517

IČ: 170 96 740

MOBILNÍ APLIKACE

Sami rozhodněte o tom, co je pro vás normální. Porozumějte lépe své sexualitě. Zjistěte, co dělat v krizových situacích a vyměňte si konsent (souhlas) se sexuálním aktem jednoduše, na pár kliků. Aplikace vzdělává, baví a vytváří bezpečnější prostředí při navazování intimních vztahů. Pomocí prevence, šíření právního povědomí i systému přivolání pomoci pomáhá snížit počet případů sexualizovaného násilí nebo jejich těžších forem a následků.

Phone

1

aplikace svého druhuv České republice

15 000+

stažení

100%

funkcepřívolání pomoci

CO UMÍ?

And why it fits for everyone who respects his protection

souhlas

Sex bez souhlasu = znásilnění. Proto je tady mobilní aplikace, která vám na pár kliků umožní souhlas udělit nebo také zamítnout.

Zašifrovaná digitální stopa znamená, že ani my si nepočteme. Policie nebo soud na základě své žádosti získají informace pouze ke konkrétnímu vyšetřovanému případu a jeho okolnostem, nikoliv o veškeré vaší historii v aplikaci.

K tomu získají jednorázový klíč k rozšifrování zprávy. Souhlas v aplikaci můžete kdykoliv v průběhu jeho trvání odvolat opět jednoduchým kliknutím.

souhlas

SOS pin

Alarmování kontaktních osob (máma, táta, kamarád, soused…) či profesionální bezpečnostní služby v případě, kdy jste nuceni k potvrzení souhlasu.

Potvrzovací a SOS pin musí zůstat v naprosté tajnosti. Zadáním SOS pinu místo normálního pinu v krizové situaci okolnostem, nikoliv o veškeré vaší historii v aplikaci. způsobí zamrznutí aplikace, souhlas nebude udělen.

Zadání SOS pinu rovněž akceleruje přivolání pomoci (aplikace odešle sms, e-mail kontaktní osobě).

SOS pin

Edukace

Díky právnímu kodexu se snadno zorientujete v tom, co je a co není přípustné. Díky kvízu lépe porozumíte své vlastní sexualitě. Díkz sex abecedě odhalíte svět milostných hrátek. Sexuální vzdělání a pochopení právního prostředí vám pomůže respektovat sexualitu vlastní i ostatních lidí. Také se dozvíte, co dělat, pokud se vz nebo někdo blízký stane obětí sexuálního násilí nebo sexuálního nátlaku.

Sexuální vzdělání a pochopení právního prostředí ti pomůže lépe respektovat sexualitu vlastní i ostatních lidí.

Také se dozvíš, co dělat, pokud se ty nebo někdo blízký stane obětí sexuálního či domácího násilí, kyberšikany nebo ti třeba někdo hodí drogy do pití.

Edukace

VAŠÍ DŮVĚRY SI VÁŽÍME

a vaše informace jsou u nás v bezpečí.

Hammer

Právní argumenty

V případě vyšetřování trestného činu znásilnění může souhlas v aplikaci xpass posloužit jako konkretní důkaz o (ne) souhlasu.

Handshake

Digitální stopa

V případě vyšetřování trestného činu znásilnění může souhlas v aplikaci xpass posloužit jako konkretní důkaz o (ne) souhlasu.