• Aplikace
  • Edukace
  • Nadační fond
  • Kontakt
  • Interaktivni mapa

info@xpass.cz

Xpass s.r.o.

Vinohradská 29/93, Vinohrady,

120 00 Praha 2 vedená u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 366517

IČ: 170 96 740

PROJEKT XPASS

Vytvářejte s námi bezpečné intimní prostředí!

Cílem je významně snížit počty sexualizovaného násilí a současně podporovat zdravé, bezpečné intimní vztahy.

Mobilní aplikace XPASS je moderním nástrojem šíření osvěty a snadno dostupným poradcem pro řešení nechtěných situací. Koncentruje v sobě důležité informace a kontakty, poskytuje prevenci, podporu, pomoc a důkaz. 

Objevte Mapu pomoci, podle které je možné rychle vyhledat nejbližší právní, psychologické a jiné odborné služby. 

Nadační fond XPASS nabízí obětem znásilnění nebo osobám křivě obviněným z tohoto činu finanční pomoc s náklady na odbornou právní a psychologickou pomoc.

 

Phone

JAK TO CELÉ FUNGUJE?

Aplikace bubble

Koncentruje v sobě důležité informace a kontakty pro prevenci a řešení nechtěných situací - V souladu s legislativou zemí EU, dle které je sex bez souhlasu znásilněním, digitalizuje souhlas a učí zdravému návyku na souhlas se sexem - Šíří právní povědomí o tom, co je a co není v sexu legální v dané zemi - Umožňuje seznamování v bezpečném prostředí - Podporuje zdravé a romantické vztahy - Nabízí Mapu pomoci pro rychlé vyhledání nejbližší odborné pomoci

XPASS is a digital solution

Edukace bubble

- Edukace je nejlepší prevence - Prevence a vzdělání jsou účinnější než restrikce a tresty - Ve spolupráci s Justiční akademií pořádáme workshopy pro soudce, soudní čekatele a státní zástupce -  Vedeme besedy na školách na téma jak předcházet nebezpečným situacím a jak je řešit - Školíme osoby, které při své profesi přicházejí do styku s oběťmi sexualizovaného násilí - Připravujeme edukační materiály, točíme profesionální naučná videa - Šíříme právní povědomí - Porovnáváme legislativu jednotlivých zemí 

XPASS is a digital solution

NADAČNÍ FOND XPASS bubble

- Účelem Nadačního fondu je vzdělávací a prevenční činnost v oblasti sexualizovaného násilí v nejširším slova smyslu a podpůrná činnost ve vztahu k obětem této protiprávní činnosti - Mezi aktivity Nadačního fondu XPASS v rámci prevence sexualizovaného násilí patří šíření osvěty, podpora vzdělání a informovanosti - Proplácíme náklady na odbornou pomoc právníků a psychologů obětem znásilnění i křivě obviněným z takového činu

 

XPASS is a digital solution

Mise projektu XPASS

  • Boříme mýty, předsudky a stereotypy
  • Posilujeme zdravý návyk na souhlas se sexem
  • Vytváříme bezpečné prostředí při navazování intimních vztahů
  • Nabízíme prevenci, podporu, pomoc a důkaz
  • Podporujeme romantiku

PŘED...

Na ohrožující situace je dobré se připravit. Nejlepší prevencí je mít správné informace. Současná digitální doba umožňuje najít rychle tyto informace v mobilní aplikaci XPASS. Učíme, jak předcházet nechtěným situacím v sexuálním životě, jak se na takové situace připravit a jak je následně řešit.

PŘED...

...PŘI...

Digitalizovaný konsent zvyšuje úspěšnost vyšetření trestného činu znásilnění. Eliminuje situace tzv. "znásilnění z nedbalosti". V případě, kdy pociťujete obavy o své bezpečí, je možné si během procesu udělování souhlasu přivolat pomoc. V takové situaci k potvrzení souhlasu nedojde.

...PŘI...

...PO

Aplikace XPASS poradí, jak postupovat v případě nastalé nechtěné situace a na které organizace je možné se obrátit. Mapa pomoci umožní rychle najít nejbližší právní a psychologickou pomoc. Nadační fond XPASS pomůže s úhradou nákladů na odborné služby právníků a psychologů.

...PO

Spolu to zvládneme

Vraťme lásce bezpečí, důvěru a romantiku!

 

BEZPEČÍ

Pocit bezpečí a pohoda jsou základem každého úspěšného rande! Aplikace XPASS posiluje vaše bezpečí při navazování intimních vztahů. Budete informováni, připraveni a chráněni v situacích, kdy může dojít k intimnímu sblížení, ať již chtěnému či nechtěnému. 

V případě ohrožení je možné si nenápadně přivolat pomoc předem nastavených kontaktních osob, které se automaticky dozví, kde vás mají hledat. 

Seznamování dnes všude ve světě probíhá z 65 až 97 % online. K dispozici je více jak 5 000 seznamek. Ne každé rande však dopadne dle očekávání, pro někoho se stane nejhorší zkušeností v životě. Často dochází k situaci označené termínem date rape, kdy dojde k nechtěnému sexu již na prvním rande. (V aplikaci hledej tlačítko "První rande".)

S aplikací XPASS je snadné takovým situacím předejít. Doporučujeme nejít na rande s někým, kdo nemá nebo nechce mít staženou aplikaci XPASS. Buďte aktivní, ptejte se druhé osoby, se kterou se chystáte jít na rande nebo jen tak někam spolu, zda má aplikaci XPASS, doporučte druhému stažení aplikace, dejte si to jako podmínku k randění! Aplikace nikomu nezabrání v předem plánovaném záměru někoho znásilnit, ale proč byste chodili na rande s někým, kdo se odmítá hlásit k zodpovědnému chování pouhým stažením aplikace? Stále je mezi námi dost takových, kteří si mlčení, opilost, slabost nebo i vyslovené NE vysvětlují jako ANO. Právě jim aplikace pomůže situaci správně vyhodnotit. Navíc, kdyby přece jen došlo k sexuálním aktivitám, které jste v rámci svých preferencí s druhou osobou nesdíleli, tj. nesouhlasili jste s nimi, máte o tom digitální důkaz, a to je víc, než tvrzení.

XPASS is a digital solution

DŮVĚRA

Důvěra za důvěru! Aktivním využíváním aplikace XPASS vyjadřujete konstantní NE, které se změní na ANO pouze v okamžiku potvrzení souhlasu s dalším uživatelem, a to pouze s těmi preferencemi, které jste si předem nastavili, ideálně někde v soukromí. 

Můžete si také nastavit žádné preference nebo třeba jen přátelský polibek. Jakmile budete někomu potvrzovat souhlas se sexem v aplikaci, dáte mu tím souhlas buď k ničemu nebo právě jen k tomu polibku. 

Máte ideální důkaz o tom, že k ničemu jinému souhlas dán nebyl! Pokud druhý účastník schůzky aplikaci nemá a odmítá si ji stáhnout, vlastně vám tím říká, že souhlas pro něj není důležitý. Proč důvěřovat takové osobě a riskovat takové rande?

XPASS is a digital solution

ROMANTIKA

Podporujeme romantiku! Romantika je kořením lásky a vztahu. Nevíte si s romantikou rady, šlapete v tom jako slon v porcelánu? 

Najděte inspiraci v aplikaci XPASS. Podělte se s ostatními o své zkušenosti, s inspirativními, úsměvnými i varovnými.

XPASS is a digital solution

DIGITÁLNÍ STOPA

Digitální stopa jako důkaz? Již 15 evropských zemí redefinovalo znásilnění na sex bez souhlasu a Česko se k tomu také chystá. Vyšetřuje-li se trestný čin znásilnění, je třeba orgánům činným v trestním řízení předložit co nejvíce důkazů a svědků. 

Jenže zrovna k sexu dochází nejčastěji beze svědků, a pokud svědci jsou, mohou to být spolupachatelé hromadného znásilnění, kteří si jen navzájem potvrdí, že to bylo se souhlasem oběti. Kde tedy sehnat důkaz o tom, že k sexu došlo bez souhlasu nebo v případě křivého obvinění se souhlasem? 

Důkazem by dnes už neměla být krátká sukně ani to, že se dva spolu celý večer dobře bavili nebo že skončili spolu na pokoji. Jak si orgány činné v trestním řízení s takovou důkazní nouzí poradí? Vzhledem k praxi se nelze divit, že pouze 3% obětí znásilnění tento čin nahlásí a až polovina odsouzených odchází jen s podmínkou. 

V ČR dochází až k 12 000 znásilnění ročně. Souhlas je kdykoli odvolatelný a je právně nevymahatelný. To znamená, že člověk nemusí splnit, s čím už někdy souhlasil, a svůj souhlas může kdykoli odvolat, a to dokonce i během sexu. Druhá osoba musí v tu chvíli se svou aktivitou přestat, jinak se dopouští znásilnění. 

V případě oznámení trestného činu znásilnění bude nutné tyto okolnosti dokázat. Potvrzení souhlasu v aplikaci XPASS není ničím jiným, než důkazem o tom, že v nějakém okamžiku si 2 osoby potvrdily souhlas se sexem, a to dokonce za konkrétních podmínek a okolností, např. pouze s kondomem a pod. Důmyslný proces potvrzení souhlasu v aplikaci umožňuje, aby souhlas pod nátlakem se buď nekonal vůbec (aplikace zamrzne a o nebezpečí budou informovány kontaktní osoby) nebo byl potvrzen jako zamítnutý souhlas. 

Tím vzniká zcela jedinečný důkaz o tom, zda souhlas dán byl či nebyl. Člověk pod vlivem alkoholu nebo ve stavu omámení, v hlubokém spánku a pod. není schopen zadat správné PIN. Užíváním aplikace XPASS člověk vyjadřuje konstantní NE, dokud v nějakém okamžiku nepotvrdí ANO.

XPASS is a digital solution

NAŠI UŽIVATELÉ

Vytváříme komunitu osob, pro které je souhlas důležitý. Uživatelé mobilní aplikace XPASS mají k dispozici jedinečný nástroj, který jim pomáhá čelit rizikům spojeným s navazováním intimních vztahů. V případě nastalé nechtěné situace mohou získat odbornou radu, jak takovou situaci řešit, nebo v mapě pomoci snadno a rychle najít nejbližší krizová centra nebo odborníky z řad právníků a psychoterapeutů.

KDO JSME?

Jsme tým profesionálů z řad pedagogů, sociologů, sexuologů, psychologů a právníků. Máme bohaté pracovní i osobní zkušenosti, smýšlíme moderně. Nesoudíme, nemoralizujeme, pomáháme.

MGR. ALENA SADÍLKOVÁ

MGR. ALENA SADÍLKOVÁ

autorka projektu, jednatelka, investorka, zakladatelka a předsedkyně správní rady NF XPASS

MGR. ET MGR., BC DANA VÁHALOVÁ

MGR. ET MGR., BC DANA VÁHALOVÁ

CEO, generální ředitel

MGR. VLADIMÍRA PETERKOVÁ

MGR. VLADIMÍRA PETERKOVÁ

manažer vzdělávání, odborný garant, členka správní rady NF XPASS

ING.,BC. MARKÉTA WERNEROVÁ

ING.,BC. MARKÉTA WERNEROVÁ

marketing a business poradce, členka správní rady NF XPASS