• Aplikace
 • Edukace
 • Nadační fond
 • Kontakt
 • Interaktivni mapa

info@xpass.cz

Xpass s.r.o.

Vinohradská 29/93, Vinohrady,

120 00 Praha 2 vedená u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 366517

IČ: 170 96 740

PROJEKT XPASS

Naším cílem je významně snížit počty sexuálně motivovaných trestných činů a současně podporovat zdravé, bezpečné intimní vztahy.

Zásadním nástrojem je mobilní aplikace XPASS, která v sobě koncentruje důležité informace a kontakty, je nositelem prevence, podpory, pomoci a důkazu. 

Nadační fond XPASS nabízí obětem znásilnění nebo osobám křivě obviněným z tohoto činu finanční pomoc s náklady na odbornou právní a psychologickou pomoc.

Vytváříme bezpečné intimní prostředí

Phone

JAK TO CELÉ FUNGUJE?

Aplikace bubble

 • Koncentruje v sobě důležité informace a kontakty pro prevenci a řešení nechtěných situací
 • V souladu s legislativou zemí EU, dle které je sex bez souhlasu znásilněním, digitalizuje souhlas a učí zdravému návyku na souhlas se sexem.
 • Šíří právní povědomí o tom, co je a co není v sexu legální v dané zemi
 • Umožňuje seznamování v bezpečném prostředí
 • Podporuje zdravé a romantické vztahy
XPASS is a digital solution

Edukace bubble

 • Edukace je nejlepší prevence
 • Prevence a vzdělání jsou účinnější než restrikce a tresty
 • Ve spolupráci s odborníky s vysokou kvalifikací pořádáme besedy pro školy na téma jak předcházet nebezpečným situacím a jak je řešit.
 • Školíme osoby, které při své profesi přicházejí do styku s oběťmi sexualizovaného násilí
 • Připravujeme edukační materiály, točíme profesionální naučná videa
 • Šíříme právní povědomí
 • Porovnáváme legislativu jednotlivých zemí
XPASS is a digital solution

NADAČNÍ FOND XPASS bubble

 • Proplácíme náklady na odbornou pomoc právníků a psychologů obětem znásilnění i křivě obviněným z takového činu.
 • Dalším posláním Nadačního fondu XPASS je v rámci prevence sexualizovaného násilí šířit osvětu, podporovat vzdělání a informovanost.
XPASS is a digital solution

Mise projektu XPASS

 • Boříme mýty, předsudky a stereotypy.
 • Podporujeme zdravý návyk na souhlas se sexem.
 • Vytváříme bezpečné prostředí při navazování intimních vztahů.
 • Nabízíme prevenci, podporu, pomoc a důkaz.

PŘED...

Na ohrožující situace je dobré se připravit. Nejlepší prevencí je mít správné informace. Současná digitální doba umožňuje najít rychle tyto informace v mobilní aplikaci XPASS. Učíme, jak předcházet nechtěným situacím v sexuálním životě, jak se na takové situace připravit a jak je následně řešit.

PŘED...

...PŘI...

Digitalizovaný konsent zvyšuje úspěšnost vyšetření trestného činu znásilnění. Eliminuje situace tzv. "znásilnění z nedbalosti". V případě, kdy pociťujete obavy o své bezpečí, je možné si během procesu udělování souhlasu přivolat pomoc. V takové situaci k potvrzení souhlasu nedojde.

...PŘI...

...PO

Aplikace XPASS poradí, jak postupovat v případě nastalé nechtěné situace a na které organizace je možné se obrátit. Interaktivní mapa umožní rychle najít nejbližší právní a psychologickou pomoc. Nadační fond XPASS pomůže s úhradou nákladů na odborné služby právníků a psychologů.

...PO

Spolu to zvládneme

Vraťme lásce bezpečí, důvěru a romantiku!

 

BEZPEČÍ

Pocit bezpečí a pohoda jsou základem každého úspěšného rande! Aplikace XPASS posiluje vaše bezpečí při navazování intimních vztahů. Budete informováni, připraveni a chráněni v situacích, kdy může dojít k intimnímu sblížení, chtěného či nechtěného. 

V případě ohrožení je možné si nenápadně přivolat pomoc předem nastavených kontaktních osob, které se automaticky dozví, kde vás mají hledat. 

Seznamování dnes všude ve světě probíhá z 65 až 97 procent online. K dispozici je více jak 5 000 seznamek. Ne každé rande však dopadne dle očekávání, pro někoho se stane nejhorší zkušeností v životě. Často dochází k situaci označené termínem date rape, kdy dojde k nechtěnému sexu již na prvním rande. 

Za pomoci aplikace XPASS je snadné takovým situacím předejít, stačí nejít na rande s někým, kdo nemá aplikaci XPASS. Aplikace samozřejmě nezabrání předem plánovanému záměru někoho znásilnit, ale může zastavit toho, kdo si mlčení, opilost, slabost nebo i vyslovené NE vysvětluje jako ANO.

XPASS is a digital solution

DŮVĚRA

Důvěra za důvěru! Aktivním využíváním aplikace XPASS vyjadřujete konstantní NE, které se změní na ANO pouze v okamžiku potvrzení souhlasu s dalším uživatelem, a to pouze s těmi preferencemi, které jste si předem nastavili, ideálně někde v soukromí. 

Můžete si také nastavit žádné preference nebo třeba jen přátelský polibek. Jakmile budete někomu potvrzovat souhlas se sexem v aplikaci, dáte mu tím souhlas buď k ničemu nebo právě jen k tomu polibku. 

Máte ideální důkaz o tom, že k ničemu jinému souhlas dán nebyl! Pokud druhý účastník schůzky aplikaci nemá a odmítá si ji stáhnout, vlastně vám tím říká, že souhlas pro něj není důležitý. Proč důvěřovat takové osobě a riskovat takové rande?

XPASS is a digital solution

ROMANTIKA

Podporujeme romantiku! Romantika je kořením lásky a vztahu. Nevíte si s romantikou rady, šlapete v tom jako slon v porcelánu? 

Najděte inspiraci v aplikaci XPASS. Podělte se s ostatními o své zkušenosti, s inspirativními, úsměvnými i varovnými.

XPASS is a digital solution

DIGITÁLNÍ STOPA

Digitální stopa jako důkaz? Již 15 evropských zemí redefinovalo znásilnění na sex bez souhlasu a Česko se k tomu také chystá. Vyšetřuje-li se trestný čin znásilnění, je třeba orgánům činným v trestním řízení předložit co nejvíce důkazů a svědků. 

Jenže zrovna k sexu dochází nejčastěji beze svědků, a pokud svědci jsou, mohou to být spolupachatelé hromadného znásilnění, kteří si jen navzájem potvrdí, že to bylo se souhlasem oběti. Kde tedy sehnat důkaz o tom, že k sexu došlo bez souhlasu nebo v případě křivého obvinění se souhlasem? 

Důkazem by dnes už neměla být krátká sukně ani to, že se dva spolu celý večer dobře bavili nebo že skončili spolu na pokoji. Jak si orgány činné v trestním řízení s takovou důkazní nouzí poradí? Vzhledem k praxi se nelze divit, že pouze 3% obětí znásilnění tento čin nahlásí a až polovina odsouzených odchází jen s podmínkou. 

V ČR dochází až k 12 000 znásilnění ročně. Souhlas je kdykoli odvolatelný a je právně nevymahatelný. To znamená, že člověk nemusí splnit, s čím už někdy souhlasil, a svůj souhlas může kdykoli odvolat, a to dokonce i během sexu. Druhá osoba musí v tu chvíli se svou aktivitou přestat, jinak se dopouští znásilnění. 

V případě oznámení trestného činu znásilnění bude nutné tyto okolnosti dokázat. Potvrzení souhlasu v aplikaci XPASS není ničím jiným, než důkazem o tom, že v nějakém okamžiku si 2 osoby potvrdily souhlas se sexem, a to dokonce za konkrétních podmínek a okolností, např. pouze s kondomem a pod. Důmyslný proces potvrzení souhlasu v aplikaci umožňuje, aby souhlas pod nátlakem se buď nekonal vůbec (aplikace zamrzne a o nebezpečí budou informovány kontaktní osoby) nebo byl potvrzen jako zamítnutý souhlas. 

Tím vzniká zcela jedinečný důkaz o tom, zda souhlas dán byl či nebyl. Člověk pod vlivem alkoholu nebo ve stavu omámení, v hlubokém spánku a pod. není schopen zadat správné PIN. Užíváním aplikace XPASS člověk vyjadřuje konstantní NE, dokud v nějakém okamžiku nepotvrdí ANO.

XPASS is a digital solution

NAŠI UŽIVATELÉ

Jsme hrdí na to, že vytváříme komunitu osob, pro které je souhlas důležitý. Uživatelé mobilní aplikace XPASS mají k dispozici jedinečný nástroj, který jim pomáhá čelit rizikům spojeným s navazováním intimních vztahů. V případě nastalé nechtěné situace ihned najdou odbornou radu, jak takovou situaci řešit, na kterou organizaci se obrátit, kde hledat profesionální pomoc. 

KDO JSME?

Jsme tým profesionálů z řad pedagogů, sociologů, sexuologů, psychologů a právníků. Máme bohaté pracovní i osobní zkušenosti, smýšlíme moderně. Nesoudíme, nemoralizujeme, pomáháme.

MGR. ALENA SADÍLKOVÁ

MGR. ALENA SADÍLKOVÁ

autorka projektu, jednatelka, investorka, zakladatelka a předsedkyně správní rady NF XPASS

MGR. ET MGR., BC DANA VÁHALOVÁ

MGR. ET MGR., BC DANA VÁHALOVÁ

CEO, generální ředitel

MGR. VLADIMÍRA PETERKOVÁ

MGR. VLADIMÍRA PETERKOVÁ

manažer vzdělávání, odborný garant, členka správní rady NF XPASS

ING.,BC. MARKÉTA WERNEROVÁ

ING.,BC. MARKÉTA WERNEROVÁ

marketing a business poradce, členka správní rady NF XPASS